Kreditprövning

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån eller kredit görs en kreditprövning på dig som låntagare. Då kontrolleras din betalningsförmåga för att kreditgivaren ska kunna ta ställning till hur dina möjligheter till återbetalning av lånet ser ut. Information som ingår i en kreditprövning är till exempel inkomst, utgifter, skulder och tillgångar.