Konsumentprisindex

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) mäter prisutvecklingen för privat konsumtion och beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån.