Konsolidera lån

Konsolidera lån

Genom att konsolidera lån kan man minska sina totala räntekostnader och betala av sina skulder snabbare. Konsolideringen innebär att man lägger ihop flera lån med hög ränta till ett gemensamt lån med lägre ränta.