Klyvning

Klyvning

Klyvning av fastighet innebär att mark som ägs av flera personer delas upp och ersätts av nya fastigheter. I regel behöver man inte ansöka om lagfart för de nybildade fastigheterna.