Kapitalvinstberäkning 

Kapitalvinstberäkning 

I en kapitalvinstberäkning tar man reda på skillnaden mellan den avyttrade tillgångens ersättning minus utgifterna för avyttringen och det aktuella omkostnadsbeloppet.