Kapitalkostnad

Kapitalkostnad

Den totala kostnaden för ett lån under en specifik period kallas för kapitalkostnad. I kapitalkostnaden ingår ränta, aviavgifter och uppläggningsavgifter.