Kalkylränta

Kalkylränta

Kalkylränta, eller diskonteringsränta som det ibland kallas, uttrycker vilket avkastningskrav som gäller på investerat kapital i form av en räntesats. Begreppet används till exempel vid investeringskalkylering då man vill kunna jämföra tidsskillda betalningars värde.