Köplagen 

Köplagen 

I köplagen regleras köp av lös egendom. Bostadsrätter räknas till lös egendom, men inte till exempel villor. Det finns många skillnader mellan lagen om köp av fastighet och köplagen, så det är bra att vara påläst på båda inför ett eventuellt bostadsrättsköp.