Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient

Kvoten mellan fastighetens taxeringsvärde och köpeskillingen kallas för köpeskillingskoefficient.