Köpeskilling

Köpeskilling

Det överenskomna priset för en bostad kallas för köpeskilling. Det är en juridisk term som syftar på det belopp både köpare och säljare har kommit överens om.