Jordabalksbesiktning

Jordabalksbesiktning

En jordabalksbesiktning omfattar hela köparens undersökningsplikt och är mer omfattande än exempelvis en överlåtelsebesiktning. I en jordabalksbesiktning ingår till exempel även VVS, ventilation och el.