Jordabalken

Jordabalken

Jordabalken (JB) hanterar rättsliga bestämmelser om fast egendom. Den nuvarande jordabalken innehåller uppdaterade regler gällande hyresrätt, fastighetsrätt med mera.