Jämkning

Jämkning

Du som är anställd kan be arbetsgivaren att göra avdrag för preliminär A-skatt. Det kan till exempel bli aktuellt om du har avdragsgilla räntekostnader på ditt bolån.