Inskrivningsregister

Inskrivningsregister

Vad som tidigare hette fastighetsbok och tomträttsbok har ersatts av ett så kallat inskrivningsregister. Registret först av tingsrätten och innehåller bland annat information om inteckningar, lagfarter samt inskrivningar av rättighetsupplåtelser.