Inskrivningsmyndighet

Inskrivningsmyndighet

Det myndighet som har hand om ärenden gällande inteckning, lagfart eller annan inskrivning kallas för inskrivningsmyndighet.