Inskrivningsbevis

Inskrivningsbevis

Om din ansökan om inskrivning av tomträtt eller lagfart beviljas utfärdas ett inskrivningsbevis.