Inskrivning

Inskrivning

När du har tagit över en tomträtt eller fastighet ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav som ny ägare. Inskrivning kallas även lagfart. Inskrivningen ska göras inom tre månader efter köpet.