Insats

Insats

Insatsen, eller kontantinsatsen, som betalas vid ett bostadsköp ska uppgå till minst 15 procent av köpeskillingen. Om du köper en bostad för 2 000 000 kronor måste du alltså ha sparat ihop 300 000 kronor till insatsen.