Inlösen

Inlösen

Trafikverket har rätt att göra inlösen av mark som behövs för väg- och järnvägsändamål. Husägaren får marknadsvärdet plus 25 procent påslag. Även flyttkostnaderna ersätts av staten. Målet är att fastighetsägaren ska gå igenom inlösenprocessen skadeslös.