Industribyggnad

Industribyggnad

Definitionen av en industribyggnad är att det är en byggnad som är särskilt avsedd för industriell verksamhet.