Hypotek

Hypotek

Hypotek är en slags värdehandling som låntagaren lämnar som pant till den som lånar ligger hos.