Handpenning 

Handpenning 

Den delen av köpeskillingen som du betalar inom fem dagar efter att kontraktet för bostadsköpet är påskrivet kallas för handpenning. Den fungerar som en slags säkerhet för att köparen inte ska dra sig ut affären och lämna säljaren lottlös.