Grundavgift

Grundavgift

Grundavgiften i ett hushåll täcker kostnader för avfallshantering. I grundavgiften ingår bland annat information, kundservice, fakturering, utveckling, planering och återvinningscentral. För villaägare inkluderar grundavgiften även grovavfall. I vissa fall ingår även mjukplastförpackningar och farligt avfall i grundavgiften.