Gravationsbevis

Gravationsbevis

I en fastighets eller tomträtts gravationsbevis återfinns information om ägare och innehavare, servitut, inteckningar och annat. Beviset utfärdas av en inskrivningsmyndighet.