Gravationer

Gravationer

Gravationer innefattar saker som belastar en fastighet. Det kan till exempel handla om pantbrev, nyttjanderätter och servitut.