Genomförandetid

Genomförandetid

Genomförandetiden är en administrativ angivelse av tidsrymden inom vilken en viss detaljplan ska genomföras.