Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning

Till varje detaljplan krävs en tydlig genomförande beskrivning. Beskrivningen ska ange hur området i fråga ska bebyggas samt hur exempelvis vatten- och markområden ska brukas.