Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning

För att få inrättas som en gemensamhetsanläggning (GA) måste den aktuella handlingen vara av betydelse för många fastigheter. Det kan till exempel handla om vägar, avlopp, båtplatser och parker.