Gatukostnad

Gatukostnad

Kommunen kan besluta att fastighetsägarna inom en viss detaljplan ska stå för kostnaderna för anläggning eller förbättring av gator och allmänna platser. Det gemensamma namnet för gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning är sedan 1982 gatukostnad.