Gatubyggnadskostnad

Gatubyggnadskostnad

Kostnader för anläggning eller förbättring av gator och allmänna platser för fastighetsägare inom en viss detaljplan. Kommunen tar beslut om gatubyggnadskostnad, som numera kallas gatukostnad.