Garantibesiktning

Garantibesiktning

Vid en garantibesiktning prövas förekomsten av fel som anmärkts vid slutbesiktningen av en entreprenad. Garantibesiktningen ska påkallas och verkställas inom garantitiden om inget annat har bestämts. Det är beställaren som betalar kostnaden för besiktningsmannen.