Garanterad ränta

Garanterad ränta

Den garanterade räntan garanterar att räntenivån på ett lån inte ska överstiga en viss nivå.