Gäldenär

Gäldenär

Gäldenär är ett annat ord för kredittagaren, det vill säga den skuldsatta personen.