Fastighetstaxering

Fastighetstaxering

Om det har skett några betydande förändringar på din fastighet eller om den är ny kan du få en särskild fastighetstaxering från Skatteverket. De använder fastighetsdeklarationens uppgifter för att beräkna fastighetens taxeringsvärde. Det ligger till grund för storleken på fastighetsskatt eller fastighetsavgift du behöver betala.