Fastighetsregister

Fastighetsregister

Svenska staten har en förteckning av fastigheter med information om lagfarter och annan fastighetsrelaterad information baserad på författningsbestämmelser. Det är Lantmäteriet som förvaltar och utvecklar fastighetsregistret.