Fastighetsränta

Fastighetsränta

En fastighets driftsnetto brukar kallas för fastighetsränta.