Fastighetsprissystem

Fastighetsprissystem

Det system som används för utsökning och analys av uppgifter från lagfartsregistret gällande information om fastighetsöverlåtelser kallas för fastighetsprissystem.