Fastighetsplan

Fastighetsplan

En fastighetsplan ersätter tomtindelningen i byggnadslagen. Det är ett planinstitut omfattande ett område i en detaljplan. Här redovisas bestämmelser om markens fastighetsindelning, servitut, särskilda rättigheter, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar.