Fastighetskapital

Fastighetskapital

Fastighetskapital brukar delas upp i lånat och eget kapital. Det utgör fastighetens totala värde och motsvarar i regel ofta marknadsvärdet.