Fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet

Det rikstäckande fastighetsregistret samt lagfarts- och inteckningsregistret finns i ett databaserat system för fastigheter, kallat fastighetsdatasystemet (FDS). Där kan man få tillgång till data.