Fastighetsbok

Fastighetsbok

I fastighetsboken finns varje registerfastighet från inskrivningsmyndighetens område med.