Fastighetsbevis

Fastighetsbevis

I ett fastighetsbevis finns uppgifter från den allmänna delen i fastighetsregistret, inskrivningsdelen från inskrivningsregistret och i vissa fall en del tilläggsinformation.