Fastighetsbeskrivning

Fastighetsbeskrivning

Syftet med en fastighetsbeskrivning är att översiktligt beskriva information om en fastighet.