Fast lån

Fast lån

Ett fast lån har en fast ränta. Det betyder att räntesatsen håller samma nivå, att den är bunden, under en bestämd period.