Fast egendom och lös egendom 

Fast egendom och lös egendom 

Fast egendom är jord och indelas i fastigheter. Till fast egendom hör också tillbehör till fastighet. Fast egendom är alltså mark, byggnader, träd, stängsel och liknande. Till lös egendom räknas allt som inte klassificeras som fast egendom.