Förtidsinlösen

Förtidsinlösen

Den som vill lösa ett bundet lån innan villkorsperioden har löpt ut måste göra ett så kallat förtidsinlösen.