Försäljningspriset 

Försäljningspriset 

Försäljningspriset är det pris som en bostad säljs för. Ofta bestäms försäljningspriset genom budgivning.