Förmögenhetsvärde

Förmögenhetsvärde

En bostadsrätts förmögenhetsvärde beräknas genom att ta bostadsrättens andel i föreningen och multiplicera det med nettoförmögenheten i bostadsrättsföreningen.