Förmånsläge

Förmånsläge

Summan av det aktuella pantbrevet och alla underliggande pantbrev kallas för förmånsläge.