Förköpsrätt

Förköpsrätt

Med förköpsrätt har en person företräde att köpa ett objekt framför andra köpare vid en eventuell försäljning. Ibland gäller förköpsrätten ett bestämt pris.